Archive กันยายน 2018

สวดมนต์ก่อนนอน ลบเรื่องแย่ๆ ก่อนเริ่มวันใหม่อย่างสดใส ตอนที่ 2

สวดมนต์ก่อนนอน ลบเรื่องแย่ๆ ก่อนเริ่มวันใหม่อย่างสดใส ตอนที่ 2

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง
กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า
ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า
ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ…

ต้นไม้เสริมชะตา

ต้นไม้เสริมชะตา

การปลูก ต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและเสริมดวงชะตานั้น
เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในความนิยมตลอดจนความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยไม่ เสื่อมคลาย
แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
แต่ความเชื่อดังกล่าวก็ยังอยู่และยังเป็นที่นิยมกระทำกันเพื่อช่วยให้ดวงชะตาดีขึ้น
1. ต้นแก้ว เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมปลูกกันมาก เพราะดอกแก้วนั้นมักจะส่งกลิ่นหอมเย็นอย่างน่าชื่นใจ
"ส่งผลให้มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ" ลักษณะของดอกจะมีสีขาว
แซมด้วยเกสรสีเขียวและเหลืองให้ความสวยงามในแบบสบายตา
2. ต้นกระดังงา นิยมปลูกกันด้วยชื่อที่เป็นมงคล คนโบราณเชื่อกันว่าการปลูกต้นกระดังงา
"ทำให้คนในบ้านมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นับหน้าถือตา มีเงินทองลาภยศ" ควรปลูกต้นกระดังงา
ทางทิศตะวันออกของตัวบ้าน เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล
แก่ตัวบ้านและครอบครัวที่อาศัย มีลักษณะเด่นเป็นไม้ยืนต้น ออกดอกเป็นกระจุกมีสีเหลือง หรือเหลืองอมเขียว
มีกลิ่นหอมทั้งในตอนเช้าและตอนเย็น จะออกดอกตลอดทั้งปี
3. ต้นบานไม่รู้โรย ถือเป็นไม้ดอกที่ชื่อเป็นมงคลนามอยู่แล้วว่า บานไม่รู้โรย จะช่วยเสริม
"ด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกัน" โดยปกติเราจะเห็นดอกบานไม่รู้โรยอยู่ในพานพุ่มไหว้
ครูเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการนำมาประดับตกแต่งมีความหมายว่า
“ศิษย์จะให้ความเคารพและเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนไม่มีเสื่อมคลาย เปรียบเสมือนดอก บานไม่รู้โรย
4. ต้นวาสนา ด้วยความเชื่อว่า "ทำให้ผู้ปลูกมีโชคและวาสนาที่ดี เกิดความสุข สมหวัง" ถือ
เป็นไม้เสี่ยงทายถ้าสามารถปลูกได้สวยงามและออกดอก จะทำให้มีโชคลาภ
ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง ซึ่งลักษณะของพันธุ์ไม้ชนิดนี้มีใบเรียม แหลม ยาว สีเหลือง หรือสีขาวอมเหลือง
ดอกวาสนามีสีขาวไปจนถึงสีชมพู มีกลิ่นหอม
5. ต้นกล้วยไม้ คนโบราณเชื่อว่า "กล้วยไม้
จะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป ทำให้คนในบ้านมีจริยธรรม" เหมาะกับผู้ปลูกที่มีอุปนิสัยเยือกเย็นอ่อนโ
ยน ซึ่งกล้วยไม้ก็เป็นพันธุ์ไม้ยอดนิยมในการนำมาประกอบพิธีบูชาต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย
6.ต้นโป๊ยเซียน คนโบราณเชื่อว่าหากปลูกโป๊ยเซียนไว้หน้าบ้านจะนำโชคมาให้
ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และควรปลูกในวันพุธจะทำให้เป็นมงคลยิ่งขึ้น
และที่สำคัญถ้าใครปลูกโป๊ยเซียนออกดอก 8 ดอกขึ้นไป จะมีโชคลาภมากตามไปด้วย
เพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ของเทพเจ้าทั้ง 8 องค์ ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เงินทองไหลมาเทมา…

ศาสตร์แห่งการดูดวงแบบไพ่ยิปซี

ศาสตร์แห่งการดูดวงแบบไพ่ยิปซี

สำหรับไพ่ยิปซี หรืออีกชื่อเรียกว่าไพ่ทาโรต์
ซึ่งอย่างที่ทราบกันไปว่าไพ่นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือชุดแรกเรียกว่าไพ่เมเจอร์ อาร์คาน่า จะมีทั้งหมด 22 ใบ
แล้วอีกชุดคือไมเนอร์ อาร์คาน่า ซึ่งมี 56 ใบ เมื่อรวมกันแล้วจะได้ 78ใบพอดี
โดยไพ่ยิปซีนั้นถือว่าเป็นศาสตร์แห่งการทำนายที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะในแทบยุโรปหรือในเอเชีย
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีการศึกษากันแบบเป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งไพ่ยิปซีศาสตร์การดูดวงที่มีมาแต่โบราณกาลของชาวยิปซี
ซึ่งนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากความแม่นยำและความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้
ทำให้ไพ่ยิปซีจึงเป็นศาสตร์การทำนายดูดวงที่ได้รับความนิยมสูงสุดแบบหนึ่งในปัจจุบัน
แม้แต่ในประเทศไทยของเราเอง ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงมีการเปิดหมายเลขเพื่อให้โทรเข้าไปปรึกษาดูดวงแล้วแต่ชื่อเสียงของอาจารย์ท่านนั้นๆ
การดูดวงไพ่ยิปซี หรือไพ่ทาโรต์เป็นศาสตร์การพยากรณ์ยิปซีที่มีมาช้านานหลายพันปี
เป็นนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก มีความเร้นลับที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยการทำนายของไพ่
จะไม่เกี่ยวกับฤกษ์ผานาทีหรือเวลาเกิดเช่นศาสตร์ดูดวงอื่นๆแต่ทว่า ไพ่ยิบซี หรือไพ่ทาโร่นี้จะใช้ จิต
ในการทำนายเพราะเชื่อว่าจิต อยู่เหนือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างวิถีชีวิตความเป็นไปจิตจะเป็นผู้กำหนด ดังนั้นในการพยากรณ์ด้วย
ไพ่ยิปซี หรือไพ่ทาโรต์จะต้องใช้ สมาธิจิตรวมไว้ที่ไพ่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ โดยให้ไพ่เป็นเพียงสื่อกลาง
รูปและสัญลักษณ์บนไพ่ที่หยิบได้ สื่อสารบอกเล่าความหมายเรื่องราวต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ไพ่ยิปซี ถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและเวลาเกิด
การดูดวงแบบเสี่ยงทายทุกแบบเช่น ลูกเต๋า, เซียมซี, โอเรกุรัม, ลายมือหรืออื่นๆ
ที่จะต้องใช้ข้อมูลของผู้ที่จะดูดวงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำนายอย่างเช่น วัน/เดือน/ปีเกิด อย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้น
โดยศาสตร์แห่งการทำนายของของยิปซีจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือ ซึ่งในที่นี้คือ ไพ่
การเสี่ยงทายไพ่หรือเลือกไพ่แต่ละครั้งผลอาจไม่เหมือนกันความแม่นยำของคำทำนายขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้น
ดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นแล้วกี่จะดูดวงจากไพ่ยิปซี
แต่ล่ะครั้งก็ควรที่ตั้งมั่นทำสมาธิอธิฐานให้ดีเพื่อความหมายของการทำนายนั้นจะไม่ได้ผิดเพี้ยนและมีความแม่นยำอย่างที่คุณต้องการ…

ทำนายฝัน อักษร ต.เต่า ฝันเห็นสิ่งนี้ ตีความเป็นอะไรได้บ้าง?

ทำนายฝัน อักษร ต.เต่า ฝันเห็นสิ่งนี้ ตีความเป็นอะไรได้บ้าง?

1. เต่า
ฝันเห็น เต่า หรือ ได้จับที่ตัวเต่า หรือตะพาบน้ำ ตีความได้ว่าจะได้ลาภสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า
ในระยะอันใกล้
เลขเด็ด 43, 45, 054, 345, 745, 465
2. ตกใจ
ฝันว่าได้รับภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง จนตกใจ สะดุ้งเฮือก
ตีความได้ว่าจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรทางไกล ถ้าฝันนั้นเพียง ตกใจ
และระงับไปได้ในฝัน ตีความได้ว่า จะหมดเคราะห์และจะได้ลาภตามมาภายหลัง
เลขเด็ด 38, 37, 378, 367, 317
3. ตกปลา
ฝันว่าได้ ตกปลา และปลาติดเบ็ด ตกปลา ขึ้นมา
ตีความได้ว่าจะได้ลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆ
เลขเด็ด 18, 68, 168, 178, 708, 668
4. ตกบ่อ
ฝันว่าตนเองตกบ่อ หรือ หลุมโสโครก เป็นที่ขยะแขยง ตีความได้ว่า
จะได้ลาภทางการเสี่ยงเป็นกอบเป็นกำ ถ้าฝันว่า ตกบ่อ ขี้ มีอุจจาระติดเนื้อติดตัวเรา
ตีความได้ว่า จะได้รับการมัวหมองจากหน้าที่การงาน
หรือได้รับการนินทาในทางเสื่อมเสีย
เลขเด็ด 13, 17, 37, 107, 309, 153
5. ตาย
ฝันเห็นคน ตาย ตีความได้ว่าจะได้ลาภหรือหมดเคราะห์ ถ้าฝันว่าตนเอง ตาย
จะหมดเคราะห์และจะได้ลาภติดตามมา
เลขเด็ด 07, 04, 407, 714, 447
6. ต้นไม้
ฝันเห็น ต้นไม้ เขียวชอุ่ม หรือฝันว่าได้ปีนป่ายขึ้นไปบน ต้นไม้ อย่างปลอดภัย
ตีความได้ว่า จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น หรือฝันว่าเข้าไปอยู่ใต้ ต้นไม้
ใหญ่ๆ ก็เป็นความฝันดีจะมีผู้ใหญ่ค้ำชู
เลขเด็ด 19, 29, 39, 129, 239, 339
7. ตำรวจ
ฝันเห็นคนแต่งเครื่องแบบ ตำรวจ หรือเห็น ตำรวจ ตั้งด่านตรวจจับคนร้ายในฝัน
ตีความได้ว่าจะหมดเคราะห์หรือหายเจ็บไข้ แต่จะต้องเสียเงินเสียทองด้วย เป็นทุกขลาภ
เลขเด็ด 70, 706, 577, 236, 265
8. ต่อสู้
ฝันว่ากำลัง ต่อสู้ กับคนร้าย หรือคู่วิวาท ต่อสู้ กับสัตว์ร้ายยังไม่รู้แพ้รู้ชนะ ตีความได้ว่า
จะมีศัตรูคิด ต่อสู้ หรือปองร้าย แต่ทำอะไรไม่ได้รุนแรงนัก ถ้าในฝันเราเป็นฝ่ายชนะ
ตีความได้ว่า จะหมดเคราะห์ ถ้าตกเป็นฝ่ายแพ้ ตีความได้ว่าจะมีเคราะห์เล็กๆน้อยๆ
เลขเด็ด 39, 89, 843, 839, 388
9. เตาไฟ
ฝันเห็น เตาไฟ เตาไฟ ที่มีถ่านลุกแดง ตีความได้ว่า จะมีเคราะห์เกิดขึ้นภายในบ้าน
หรือคนภายในครอบครัว ถ้าฝันเห็น เตาไฟ และเครื่องภาชนะหุงต้ม
แต่ไม่เห็นถ่านไฟหรือเปลวไฟ ตีความได้ว่า จะได้สัตว์เลี้ยงมีคุณเข้ามาอยู่ในบ้าน
เลขเด็ด 77, 47, 79, 478, 407, 774
10. ตาบอด
ถ้าฝันว่าตัวเอง ตาบอด แปลว่า จะโชคดี สมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการในเวลาไม่นาน
ถ้าฝันว่าได้พูดคุยกับคน ตาบอด แปลว่า
ในครอบครัวจะมีปัญหาที่สร้างความไม่สบายใจ ไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้น
เลขเด็ด: ยังไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชค…

ทายชะตา 12 ราศี

ทายชะตา 12 ราศี

ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิด 16 พ.ค. – 15 มิ.ย.) การงานยังคิดมาก กับเรื่องเดิมๆอยู่ตลอดและหลายสิ่งยังมีอุปสรรค
งานที่วางแผนไว้อาจจะมีเลื่อนหรือไม่เป็นตามแผนใจเย็นๆ เดี๋ยวเวลาจัดการให้ได้แค่รอ
ควรรอบคอบในเรื่องเอกสารให้มากเพราะถ้าพลาดมางานเข้าแน่
ราศี เมถุน (16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม )
การงานมันยังมีอะไรหลายหลายอย่างที่ไม่ค่อยได้ดั่งอกดังใจและงานของคุณ
ถึงแม้ว่าบางสิ่งมันจะลงตัวดีไปได้เรื่อยๆแต่คุณเองก็ยังวิตกกังวลไปก่อน
ปัญหาที่ยังมาไม่ถึงการเงินจับจ่ายใช้สอยคล่องตัวแต่เวลาจะใช้ก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะ
สุขภาพให้ระวังเรื่องปวดหลังปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อขาข้อเข่า
ความรักคนมีคู่ยังถือว่าไปด้วยดีถึงจะมีปัญหาจุกจิกบ้างแต่คุณก็จัดการได้
คนโสดระวังนะช่วงนี้เจอคนลองใจไปบ่อยๆ
ราศี กรกฎ (16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม)
การงานคุณยังมีความคิดเสมือนภายเรือในอ่างยิ่งคิดก็ยิ่งวนอยู่ที่เดิมไม่
ว่าจะพยามขนาดไหนจะคิดสร้างสรรค์หาไอเดียสุดท้ายก็เหมือนจะตันควรเข้าหา
ผู้ใหญ่บ้างแต่ไม่ใช่งานไม่ราบรื่นนะแต่แค่มันเป็นช่วงที่คุณสับสนในหลาย อย่าง
การเงินยังคงมีรายจ่ายต่อเนื่องรายจ่ายที่มาแบบไม่คาดคิดถ้าวางแผนไม่ดีอาจจะทำให้สะดุดได้คุณมีเกณฑ์เสียเงิน
เพราะการเดินทาง
สุขภาพควรระวังนอนหลับไม่สนิทเพลียและเครียดลงกระเพาะ
ความรักคนมีคู่ใครที่เพิ่งคบหรือคบไม่นานบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังมากเพราะปากเรานี่แหละจะทำให้เรา
เสียใจ คนโสดมีเสน่ห์ถูกอกถูกใจหลายคนขายขนมจีบกันเลือกไม่ถูกเลย
ราศีสิงห์ (16 สิงหาคม – 15 กันยายน)
การงานก็ยังไปได้ดีมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีโอกาสเติบโตและที่สำคัญคุณจะ
ได้งานใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้ทำแต่ต้องระวังเรื่องของความไม่รอบคอบอาจจะนำ ปัญหามาให้คุณปวดหัวได้
การเงินยังคงมีปัญหามาให้แก้เรื่อยๆและคุณเองอาจจะต้องรับภาระเพิ่มใคร
ที่ต้องซื้อของใหญ่เข้าบ้านหรือกู้ต้องคำนวณดีๆ ไม่งั้นเครียดแน่นอน
สุขภาพต้องระวังปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกและที่สำคัญโรคไม่เคยเกิดอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัว
ความรักคนมีคู่ความรักมันไปได้ดีมากถึงแม้จะใกล้หรือไกลก็ยังถือว่าไปได้ดีและมีโอกาสที่แต่งงาน
แต่ใครแต่งแล้วพร้อมแล้วมีเกณฑ์ท้อง

ราศีกันย์ (16 กันยายน – 15 ตุลาคม)
การงานยังค่อนข้างไปได้ดีมีงานที่ลงตัวมากขึ้นทั้งที่ทำอยู่และงานอิสระ
ส่วนใครที่จะหางานใหม่คุณมีโอกาสได้แน่นอนโปรเจ็คในหัวเยอะมากตั้งใจทำเลย เพราะจะไปได้ดีมากสุด
การเงินโดดเด่นมากขึ้นเงินทองเริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นคิดก่อนใช้มากขึ้นแต่ยังมีบ้างที่รั่วไหล
สุขภาพยังไม่ค่อยมีไรมากมายให้ระวังปวดท้อง
ความรักคนมีคู่ยังน่าเบื่อบ้างรักกันแต่พอจิคุยกันนานๆอ้าวงอนซะงั้นแต่เล็กๆน้อยๆง้องอนกันไป

ราศี ตุลย์ (16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)
การงาน เริ่มมองเห็นการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอย สนับสนุนคุณ
และจะมีในเรื่องของภาระหน้าที่ใหม่ๆ ใครที่เคยเป็นอริก็จะกลายเป็นมิตร และที่สำคัญคุณจะได้รับบริบาลดีๆ
บริวารเกื้อหนุนในช่วงนี้
การเงิน มีภาระหน้าที่เพิ่มเติม และคุณเองก็ยังหาเรื่องใส่ตัวเองบางครั้งอาจจะส่งผลให้คุณใช้จ่ายเยอะในช่วง นี้
แต่ที่สำคัญคุณสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ชัดแน่นอน
สุขภาพ ให้ระมัดระวังในเรื่องของปวดหลังปวดข้อปวดกระดูก และอาจจะป่วยกะทันหันได้ในช่วงนี้
ความรัก คนมีคู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนดำเนินไปเรื่อยๆ ความผูกพันก็ยังมีแต่ไม่ได้หวือหวาอะไรมาก
ควรหาเวลาว่างไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยกัน ไปสวีททริปด้วยกันจะดีที่สุด
คนโสด ไม่ต้องกังวลช่วงนี้รับรองว่าคุณมีตัวเลือกแน่นอน
มีคนเข้ามาหารวมไปถึงคนที่เขาโสดอยู่หรือเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่ก็จะวนเวียน มาเจอเลือกดีๆ

ราศี พิจิก (16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม)
การงานคุณมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ เจอสังคมใหม่ ๆ
เพื่อนใหม่และที่สำคัญอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้ซึ่งสำคัญมากถ้า
คุณกำลังมองหางานคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่
การเงิน ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามจัดการแต่เงินก็ออกอยู่ดี ๆ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีรายจ่ายออกค่อนข้างเยอะและเหมือนจะเก็บไม่ได้
สุขภาพ ให้ระมัดระวังในเรื่องของ อุบัติเหตุ เล็ก ๆ น้อย ๆ
ความรัก คนมีคู่เหมือนจะไม่ลงตัวแต่ก็มีความคิดที่จะมองอนาคตไปร่วมกัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ความรักโดดเด่น
คนโสด ทุกอย่างโดดเด่นและดีขึ้นหมดยกเว้นความรักใจเย็นเย็นยังไม่ถึงเวลาฃ
ราศี ธนู (16 ธันวาคม – 15 มกราคม)
การงาน งานของคุณถึงแม้ว่าจะไปเรื่อยๆแต่มันมีจังหวะดีตลอด ผู้คนช่วยเหลือจนบางทียุ่งอดเวลา
แต่ต้องระวังบางทีคุณไม่ค่อยใส่ใจกับงานอาจจะต้องคิดให้รอบคอบ คิดให้เยอะ ดวงงานช่วงนี้ฟู่ฟ่าดีขึ้นเรื่อยๆ
การเงิน ถึงแม้ว่ารายรับของคุณดีขึ้นเรื่อยๆมีเงินเข้า แต่รายจ่ายของคุณก็แน่นเลยทีเดียว
บางทีต้องระวังรายจ่ายของคุณที่ตามใจคุณมากไปอาจทำให้เงินสะดุด
สุขภาพ จริงเดือนนี้คุณไม่ได้มีเกณฑ์อะไร ที่ต้องระวัง ก็แค่พวก ปวดหลังหรือภูมิแพ้บ้างเล็กน้อย…

เลขนำโชคคนราศีเมษ ประจำเดือนกันยายน 2561

เลขนำโชคคนราศีเมษ ประจำเดือนกันยายน 2561

ตามหลักโหราศาสตร์ สำหรับชาว ลัคนาราศีเมษ
ซึ่งมีความหมายว่า ลัคนา ของคุณสถิตอยูที่ ราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟ มีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศี
สัญญลักษณ์ประจำราศีคือ แกะ ล้วนบ่งบอกว่าชาวราศีนี้
ค่อนข้างกระตือรือร้น, เปิดเผย, เป็นนักสู้ และ บ้างานซึ่งช่วงต้นปีแรกที่มีคำทำนายว่าในปี 2561
ดวงดาวพี่ใหญ่อย่าง พฤหัสบดี, ราหู และ เสาร์ค่อนข้างเป็นใจให้กับชาวราศีเมษไม่น้อย
เริ่มจากดาวพฤหัสบดีมาเล็งลัคนา ก็เหมือนมาเติมพลัง และโอกาสให้กับชาวเมษ
นอกจากนี้ ดาวพฤหัสบดี ยังเป็นเจ้าเรือนศุภะ ซึ่งแปลว่าความก้าวหน้า ความเจริญ การขยับขยาย
ลองแปลความหมายรวมกับ ดาวเสาร์ ที่เป็นดาวการงาน
ซึ่งไปอยู่ราศีธนูเรือนศุภะ ก็แปลความหมายได้ง่ายๆ เลยว่าชีวิตจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ขณะเดียวกัน ราศีตุลย์ ที่ดาวพฤหัสบดี 5 จร อยู่ เป็นราศีที่มี
ดาวศุกร์6 เป็นเจ้าเรือน พอดาวพฤหัสบดีจรมาที่ราศีตุลย์นอกจากจะเติมพลังให้กับราศีตุลย์แล้ว
ยังเติมพลังให้กับดาวศุกร์ไปด้วยเมื่อดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวคู่ครองของชาวราศีเมษ
ได้พลังจากดาวพฤหัสก็จะแข็งแรงเป็นพิเศษปีนี้ก็เลยเป็นปีแห่งการพบรักของชาวราศีเมษ
ใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะตกลงปลงใจแต่งงานก็เป็นได้โดยนอกจากเรื่องความรักแล้ว
เรื่องการเงินการค้าของชาวราศีเมษก็ได้รับผลพลอยได้ไปด้วยหลังจากที่ชาวลัคนาราศีเมษ
เผชิญกับโชคชะตาที่ค่อนข้างลำบากในปี 2561
ปีนี้ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จ ทั้งการงาน การเงิน และความรัก
อย่างไรก็ตาม แม้จะก้าวหน้าด้านการงานที่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษ
ต้องเผชิญคือความเหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่การงานทีก้าวหน้า
แต่ดีหน่อยที่จะไม่เหนื่อยถึงขั้นเข้าโรงหมอโรงพยาบาล เพราะราหู ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ให้โทษ
ส่วนเลขนำโชคของชาวราศีเมษ ประจำเดือนกันยายน 2561
เริ่มทำนายจากการเงิน ที่เดือนนี้อาจมีเรื่องร้อนใจอยู่บ้าง
แต่ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะคลี่คลายไปตามกาลเวลาขึ้นอยู่กับกำหนดการที่ได้ตกลงกันไว้
กระนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกังวลมากมาย เงินจะมาถึงมืออยู่ดี
ด้านความโชคดีของชาวราศีเมษ
เดือนนี้อาจต้องทนทุกข์กับความเดือดร้อนตั้งแต่เริ่มจะมีวิกฤติปัญหาเข้ามาให้แก้ไขไม่หยุดหย่อน
แต่ในทางกลับกันวิกฤติปัญหาต่างๆก็จะนำพาโอกาสที่ดีในการก้าวหน้าทางการงานมาด้วย
ขณะเดียวกันเดือนกันยายน 2561 นี้ ชาวราศีเมษ
ควรระวังเรื่องการรับคนทำงานหรือคนขับรถและควรตรวจเช็คประวัติเป็นอย่างดี
เพราะหากได้คนที่ทำงานก้จะดีไปเลย
แต่ในทางกลับกันอาจเจอคนสันดานดิบ วกกลับมาทำร้ายให้ช้ำใจ
ดังนั้น การเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีของชาวราศีเมษ
ที่มีภารกิจต้องเดินทางไปทำงานหรือท่องเที่ยวท่ามกลางสายฝน
ควรเลือกร่มให้ถูกสีถูกโฉลก อาทิเช่น ร่มแดง, ร่มชมพู, ร่มเหลือง
หรือ ร่มขาว แต่ไม่ควรใช้ร่มดำ
ส่วนการเสี่ยงโชคจาสลากกินแบ่งรัฐบาล
ให้เลือกซื้อจากคนขายที่ร่างกายพิการ จะนำพาลาภมาให้
วันมงคล : พฤหัสบดี และ ศุกร์
วันอัปมงคล : อาทิตย์ และ พุธ
เลขนำโชค : 1 4 9
ระดับความโชคดี : 7…

อุปนิสัยส่วนตัวของคนชาวราศีกุมภ์

อุปนิสัยส่วนตัวของคนชาวราศีกุมภ์

สำหรับชายหญิงที่เกิดในราศีกุมภ์ นั้นจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 13
กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม โดยสัญลักษณ์ของราศีนี้คือรูปมณโฑเทน้ำ
ซึ่งหมายถึงการเทน้ำลงสู่พื้นดินแก่มวลมนุษย์เขาจึงเป็นเสมือนนักบุญคนหนึ่งที่อุทิศตนให้กับสังคม
ชาวราศีนี้เป็นนักคิด นักวางแผน คิดอะไรที่ซับซ้อนได้ดี
ด้วยนิสัยของดาวที่ควบคุมเขาคือ ดาวราหู
จึงทำให้เขาสามารถค้นคิดวิธีปฏิบัติการกับกิจการงานและโครงงานต่าง
ๆ ได้ดี พวกเขาจึงทำงานเก่ง นอกจากนี้ พวกเขายังรอบคอบและมีความเป็นอัจฉริยะ
โดยชาวราศีกุมภ์นั้นเป็นธาตุลมจึงเป็นคนที่มีอารมณ์ละเมียดละไม
เข้าใจในศิลปะ และจิตใจคนได้ดี เพียงแต่ไม่อ่อนไหว ไม่ฟูมฟาย
ไม่ลงโทษตัวเอง หรือติดกับโลกที่เหงาเศร้าอยู่คนเดียว ถ้าโกรธมาก ๆ
เขาก็จะแสดงอารมณ์โกรธไปเลยชาวราศีกุมภ์ยังมีบุคลิกที่น่ามอง
เนื่องจากเขามีรูปร่างที่ดี หน้าตาก็ดูดี
ชาวราศีกุมภ์เป็นคนหน้าตาดีที่สุดในจักรราศี
รองลงมาจากราศีตุลย์ทีเดียว
แต่ชาวราศีกุมภ์ไม่ค่อยรักสวยรักงามมากเท่าชาวราศีตุลย์
และไม่เคยยึดติดกับความหล่อหรือความสวยงามของตัวเองเท่าไรนัก
เขาชอบปล่อยตัวตามสบาย ไม่เสริมแต่งมาก
นอกจากนี้ ชาวราศีกุมภ์ ยังเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ดี
มีเพื่อนมากมาย เพราะเขาชอบทำงานช่วยเหลือคนหมู่มาก
ทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี จึงไม่แปลกเลยที่เขาจะมีเพื่อนฝูงมาก
เวลาที่ชาวราศีกุมภ์ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน
จะมีคนมากมายที่มาแสดงความยินดี
แม้แต่กับเพื่อนที่เคยทะเลาะกับเขาก็ตาม
ซึ่งการอาชีพที่เหมาะสมกับราศีนี้
ด้วยความที่เป็นคนที่มีความสามารถมาก
มีความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดขึ้นเรื่อย ๆ และมีความเฉลียวฉลาด
หนุ่มสาวราศีนี้มักถูกดึงดูดด้วยสิ่งใหม่ ๆ
พยายามนำความสามารถหลายอย่างที่มีมาใช้ในการทำงาน
ชาวราศีกุมภ์เป็นนักค้นคว้า นักประดิษฐ์ ซะเป็นส่วนใหญ่
ในเรื่องของความรัก
ชาวราศีกุมภ์ชอบใช้เหตุผลในเรื่องความรักและความรู้สึกทำให้ยากที่จะเข้า ใจ
เพราะสิ่งเหล่านั้นมันซับซ้อนเกินที่ใครจะหาเหตุผลมาอธิบายอะไรให้มากนัก
ส่วน นิสัยของสาวๆ ชาวราศีกุมภ์
นั้นมีจุดเด่นทั้งในด้านของอารมณ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้
แม้ภายนอนจะดูเป็นคนที่สบาย ๆ ไม่ได้มุ่งมั่นอะไรมาก
ซึ่งออกจะขี้เกียจด้วยซ้ำไปในบางที
แต่หากเมื่อตั้งใจทำอะไรแล้วล่ะก็จะทุ่มเท่เต็มที่มุ่งทำให้สำเร็จเพราะเธอ
เปี่ยมไปด้วยความหวังในสิ่งที่ทำ
และมักจะไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตสักเท่าไหร่
เพราะรักสบายและชอบความอิสระ ในเรื่องของน้ำใจนี้มีมากเลยทีเดียว
ชอบทำบุญและเข้าอกเข้าใจคนอื่นเหมือนเป็นเรื่องของตัวเอง…

ความฝันกับความเชื่อ

ความฝันกับความเชื่อ

คนไทยนั้นมักจะโยงความฝันกับตัวเลขและคำทำนายโชคชะตาต่าง เช่น ฝันว่าโดนงูรัดจะเจอเนื้อคู่
ฝันเห็นเทวดามาให้ของมีค่าอาจเกิดกับคนที่กำลังจะเป็นคุณแม่
อีกทั้งยังเปรียบเทียบสิ่งของที่เห็นในฝันเป็นตัวเลขต่างๆ เช่น บ้านหรือกล่องแทนเลขสี่ คู่รักแทนเลขสอง เป็นต้น
และความฝันกับความเชื่อของคนไทยอาจโยงเข้ากับลางบอกเหตุอีกด้วย เช่น การฝันถึงญาติผู้ใหญ่ หรือพระที่เคารพนับถือ
มาบอกเหตุหรือเตือนให้ระวังเหล่านี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาเข้ามาร่วมด้วย
ความฝันกับลางบอกเหตุของคนไทยนั้นมีมากมายหลากเรื่อง เช่น
หากฝันว่าฟันหลุด ยิ่งเป็นฟันซี่ใหญ่อย่างฟันกรามหรือฟันซี่ข้างในอาจสูญเสียญาติผู้ใหญ่อันเป็นที่รักไป
หรือการฝันว่าได้ตัดผมทำตนเองให้สวยงามก็มักจะเป็นลางบอกเหตุว่าเจ้าตัวกำลังจะเจ็บป่วยหนัก
ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อเลยทีเดียว ในขณะที่นักจิตวิทยากลับให้ความเห็นว่าการที่คุณฝันว่าฟันหลุดร่วง
นั้นหมายถึงคุณกำลังซ่อนความโกรธความเครียดหรืออารมณ์ในด้านลบอื่นๆ ไว้
ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวซึ่งต่างกับความเชื่อข้างต้นอย่างสิ้นเชิง
ในขณะที่บางคนพอฝันแล้วตื่นขึ้นมาอาจจะจำฝันนั้นได้อย่างเม่นยำชัดเจน
นั่นแสดงว่าคุณอาจจะหลับไม่สนิท เพราะคนที่รู้สึกตื่นตัวตื่นกลางดึก
มักจะจำความฝันได้เม่นกว่า หรือบางคนเมื่อตื่นขึ้นมากลับลืมความฝันนั้น
อาจพอจำได้คร่าวๆ ว่าฝัน แต่จำไม่ได้แม่นยำนัก
ลักษณะนี้คือการฝันของคนที่หลับสนิท
เพราะการฝันของมนุษย์ขณะหลับตามการวิเคราะห์ของนักวิจัยฝั่งตะวันตกนั้นเชื่อว่าความฝันไม่ม่จุดประสงค์และไม่มีความหมายที่จะบอกอะไรอย่างเด่นชัด
เพราะขณะหลับพักผ่อน สมองก็พักการทำงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นการฝันหรือการผูกเรื่องราวใดๆ ในฝันก็มักจะไม่ได้เชื่อมโยงกับอะไรเลย
ซึ่งผลของการศึกษานั้นบ่งบอกว่าความฝันที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเกิดความเครียดความกลัว กังวลที่มีอยู่ภายในใจ
รวมถึงสัมพันธ์กับปัญญาในชีวิตที่ประสบอยู่ของแต่ละคนหากคนนั้นกำลังเผชิญกับแรงกดดันหรือความเครียด
ก็มักจะทำให้ฝันร้ายเห็นตนเองกำลังถูกไล่ล่าหรือในช่วงที่ชีวิตสงบสุขไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนจิตใจ ก็อาจจะไม่ฝันเลย
ดังนั้นความฝันกับความเชื่อของชาวตะวันตก จะแตกต่างกับทางเอเชียแม้ว่าทุกคนจะนอนหลับฝัน
แต่ความฝันที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่มีได้มีความหมายอะไรพิเศษและไม่มีทางที่จะกิดขึ้นจริง หรือส่งผลกระทบในชีวิตประจำวัน
เพราะชาวตะวันตกมองว่าความฝันคือการที่สมองสร้างสรรค์เรื่องราวหรือภาพต่างๆ ขึ้นเองขณะหลับ จะเป็นเรื่องเศร้า เหงา สนุกสนาน
ความคาดหวังหรือเรื่องอะไรก็ได้ทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่าคนเราหลับฝันได้อย่างไร
ก็ไม่มีข้อสรุปใดที่ถูกต้องที่สุด เพราะต่างก็ได้ผลการทดลองที่แตกต่างกันไปสามารถสรุปออกมาเป็นแนวคิดเท่านั้น…

จัดโต๊ะทำงาน เสริมดวงให้การงานมั่นคง

จัดโต๊ะทำงาน เสริมดวงให้การงานมั่นคง

งานแย่ เจ้านายไม่ปลื้ม มีปัญหาติดขัดตลอดเวลาเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าดวงการงานของคุณกำลังถดถอย
แม้ว่าจะทำดีสักเท่าไหร่ก็ทำดีไม่ขึ้นดังนั้นการปรับโต๊ะทำงานเพื่อแก้เคราะห์ดวงการงาน
อาจเป็นหนทางสุดท้ายที่ทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นลองปรับตามคำแนะนำเหล่านี้ดูนะคะ

1. ถ้าปีนี้คุณมีงานหรือมีเรื่องวุ่นวายเยอะ ทำให้ปวดสมองอยู่เป็นประจำ
ขอแนะนำให้ลองหารูปแม่น้ำที่ไหลนิ่งเอื่อย ๆ มีปลาแหวกว่ายไปมา
หรือรูปต้นไม้เขียวอุดมสมบูรณ์วางไว้บนโต๊ะ
หรือไม่ก็ลองติดรูปแม่น้ำไว้หลังเก้าอี้
รูปเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ราบรื่นขึ้น ไม่สบสนวุ่นวายมาก

2. สำหรับคนที่เจ้านายไม่ค่อยรัก มีเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยปลื้ม
เวลาติดต่องานทีไรก็มีเรื่องให้ติดขัดอยู่เสมอ
ให้ลองเปลี่ยนสกรีนเซฟเวอร์เป็นรูปดอกบัวสีชมพูในอ่างน้ำ
หรือไม่ก็วางอ่างน้ำเล็ก ๆ ที่มีดอกบัวสีชมพูไว้มุมหนึ่งใดมุมหนึ่งของโต๊ะ
เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณดูน่ารักน่าเอ็นดู
สามารถทำงานได้ง่ายสะดวกสบายขึ้นแล้ว

3. ถ้าตอนนี้คุณยังทำงานเป็นลูกน้องอยู่
ให้ลองหาต้นเฟิร์นข้าหลวงมาวางไว้ที่โต๊ะทำงาน
จะช่วยให้คุณทำงานได้แบบลูกน้องมือโปรฯ
แต่ถ้าคุณมีตำแหน่งเป็นเจ้าคนเจ้านายแล้วอย่าเผลอเอามาวางเชียวเพราะจะ
ทำให้คุณทำงานอย่างกับเป็นลูกน้องไปตลอด

4. ใครที่ตอนนี้ทำงานมานานมากแล้วและรู้สึกเซ็ง
เพราะทุกวันเจอแต่เรื่องจำเจ
ให้ลองเปลี่ยนรูปหน้าจอเป็นรูปตู้ปลาใสแจ๋วที่มีปลาแหวกว่ายไปมาหรือไม่ก็
ลองย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ บนโต๊ะดู
โดยให้ย้ายคอมพิวเตอร์มาไว้มุมซ้ายของโต๊ะ
และย้ายพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนและโทรศัพท์มาไว้ที่มุมขวา
หรือไม่ก็ลองหารูปภูเขาสีเขียวสดใสมาไว้ที่ด้านหลัง นอกจากนี้
อาจลองหาคางคกคาบเหรียญเล็ก ๆ
มาซ่อนไว้ในมุมมืดของโต๊ะหรือวางไว้ใต้โต๊ะก็ จะช่วยทำให้คุณ ๆ
ที่ทำงานมานานแล้วรู้สึกมั่นคงขึ้น
รู้สึกชีวิตสมดุลและสามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้ดีขึ้น

5. ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเฉื่อย เวลาทำงานก็เฉื่อย
เพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยอยากจะเจอ สังคมก็ไม่ค่อยอยากจะเข้า
แต่อยากเป็นคนกระฉับกระเฉงมากขึ้น ให้ลองหาตุ๊กตารูปไก่หน้าตาน่ารัก
มาวางบนโต๊ะจะทำให้คุณเหมือนต้องคุ้ยเขี่ยจิกกัดมากขึ้น
ไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวัน ๆอีกวิธีหนึ่งคือให้วางโทรศัพท์ไว้ที่มุมขวาของโต๊ะ
จะช่วยให้คุณได้รับแต่ข่าวดี ๆ
จนทำให้คุณรู้สึกมุ่งมั่นและอยากทำงานให้จริงจังมากกว่าเดิม
ไม่ใช่แค่ทำงานแบบขอไปทีเหมือนเดิม

6. ถ้าช่วงนี้คุณไม่รู้เป็นอะไร รู้สึกไฟทำงานเริ่มมอด
ให้ลองหาแจกันสีแดงใส่ต้นไผ่กวนอิมเล็ก ๆ มาวางบนโต๊ะ
จะช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้น นอกจากนี้สีแดงยังเป็นเหมือนธาตุไฟ
ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้น
หรือไม่ก็ลองหารูปปั้นตุ๊กตารูปม้ามาวางไว้ที่โต๊ะทำงาน
ช่วยให้ไฟทำงานของคุณลุกโชนได้เหมือนกัน
อีกวิธีการหนึ่งคือให้ลองวางเอกสารหรือหนังสืออะไรก็ได้ที่มุมซ้ายของโต๊ะ
ทำงาน โดยจะต้องวางให้สูงกว่ามุมด้านขวา
มันจะช่วยให้คุณรู้สึกทะเยอทะยานและมุ่งมั่นกว่าที่เป็นอยู่
แต่ถ้าคุณเกิดจำผิดเผลอวางด้านขวาอยู่สูงกว่าด้านซ้ายแล้วละก็งานเข้าแน่นอน
งานจะกระหน่ำเข้ามาทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปัญหาก็จะท่วมท้นล้นพ้นแก้เท่าไหร่ก็ไม่จบ
ชีวิตคุณจะยุ่งเหยิงจนทำให้รู้สึกเฉื่อยและเบื่อในที่สุดหรือไม่ก็อาจต้องไปช่วยคนอื่นทำงานจนตัวเองหมดไฟไปเอง…

การทำนายคนโดยใช้หลักการดูโหงวเฮ้งตามความเชื่อของชาวจีน

การทำนายคนโดยใช้หลักการดูโหงวเฮ้งตามความเชื่อของชาวจีน

การทำนายทายทักจัดว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจกันมาก
ซึ่งหนึ่งในการทำนายที่ได้รับความนิยมก็คือการดูโหงวเฮ้ง
ตามความเชื่อของชาวจีน

การดูโหงวเฮ้งนั้นมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างที่จะยาวนาน
โดยปรากฏหลักฐานว่ามีการดูโหงวเฮ้งก่อนที่จะกระทำการใดๆ
มาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งชาวจีนก็มีความเชื่อทางนี้ค่อนข้างมาก
โดยการดูนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ นั่นก็คือการดูโหงวเฮ้งจากลายมือ
และอีกอย่างก็คือการดูโหงวเฮ้งจากใบหน้าและลักษณะภายนอก

ในการดูโหงวเฮงจากลายมือนั้นอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับการดูโหงวเฮ้งจา
กใบหน้าและลักษณะภายนอก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็สามารถสังเกตได้ง่าย
แต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยการดูโหงวเฮ้งจากใบหน้านั้น
พื้นฐานแล้วสามารถดูได้จากอะไรหลายอย่าง เริ่มต้นกันที่หู
ชาวจีนเชื่อกันว่ายิ่งหูยาว ติ่งหูได้รูป จะมีความโชคดี และจะมีอายุยืนด้วย
สังเกตได้ง่ายๆ เลยว่าพระพุทธรูปในประเทศจีนนั้น
โดยมากมักจะมีติ่งหูในลักษณะนี้

คิ้วก็เป็นสิ่งที่สามารถดูโหงวเฮ้งได้เช่นกัน ถ้าคิ้วบางจะถูกมองว่าอ่อนแอ,
ถ้าแทบไม่มีคิ้วจะกลายเป็นคนเย็นชน ขณะที่ถ้าคิ้วห่างกันจะเป็นคนที่หูเบา
ถูกหลอกได้โดยง่าย ขณะที่ดวงตาก็สามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง
ถ้าตาเฉียงขึ้นจะเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ไม่น่าคบหา
ขณะที่ดวงตาที่สดใสเป็นแวววาว จะเต็มไปด้วยบารมี มีอำนาจล้นเหลือ
ซึ่งอันที่จริงแล้วการดูโหงวเฮ้งด้วยตาสามารถแยกออกได้หลายอย่างมากเลยทีเดีย

ในส่วนของปากนั้น ถ้าเป็นคนที่มีปากหนาจะสามารถไว้วางใจได้
เพราะว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์
แต่ถ้าเป็นคนปากบางจะไม่สามารถเชื่อถืออะไรได้เลย เพราะมีความเห็นแก่ตัว
ขณะที่ระยะระหว่างจมูกกับปากนั้น เป็นจุดสำคัญตามความเชื่อของชาวจีน

เรียกว่าจุดเหรินจง ซึ่งถ้ากว้างจะมีลูกดก แต่ถ้าแคบก็จะมีลูกได้ยาก
นอกจากนี้ตามตำราแพทย์จีน
การกดจุดเหรินจงก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่หมดสติฟื้นขึ้นมาได้ด้วย

นอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยังมีการดูโหงวเฮ้งจากรูปลักษณ์ภายนอกอื่นๆ อีกมาก
ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนแล้ว ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งนั้น
มันสามารถที่จะใช้ทำนายทายทัก
คาดเดาถึงบุคลิกอุปนิสัยของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น โหงวเฮ้งก็ยังเป็นศาสตร์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์
ดังนั้นการเชื่อแบบพอดีๆ จึงเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุด…