อานิสงส์จากการสวดมนต์

อานิสงส์จากการสวดมนต์

อานิสงส์จากการสวดมนต์

การสวดมนต์ ถือเป็นการถวายพุทธบูชาอย่างหนึ่งเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้
โดยมีการจำและท่องสืบกันมาจนมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิต ถือเป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธเจ้า
เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญกุศลมากมายเกิดผลดีต่อร่างกาย
การแพทย์สมัยใหม่ได้ให้การรับรองแล้วว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้
โดยขณะที่สวดมนต์นั้น ร่างกายจะหลั่งสารให้ความสุขออกมา ร่างกายก็จะแข็งแรง
ใบหน้าสดใส ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณถึงปัจจุบันทราบถึงเคล็ดลับลับสำคัญ
ให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืนมาก และบรรพบุรุษของเรานั้นท่านสวดมนต์เป็นประจำอายุท่านจึงยืนยาว
เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งเมื่อจิตที่มีสมาธิย่อมแจ่มใส มีกำลัง
คิดอ่านแก้ไขปัญหาอะไรก็จะทำได้ง่ายเพราะมีสติกำกับอยู่เกิดบุญจากการแผ่เมตตา
ทุกครั้งที่สวดมนต์และมีการแผ่เมตตาแก่ตนเองและเหล่าสรรพสัตว์ย่อมเกิดอานิสงส์บุญเกิดขึ้นนั่นเอง
ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าใครที่สวดมนต์เป็นประจำ ย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอ
เพราะเป็นผู้สร้างกรรมดีจากการสวดมนต์และแผ่เมตตาสร้างสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว
การสวดมนต์ช่วยปัดเป่าภัยพิภัย และโรคร้าย
ทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์ ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิต
และสร้างสิริมงคลให้กับคนสวด ทำอะไรก็สำเร็จโดยง่ายสามารถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้
บทสวดมนต์ทุกบทนั้น สมารถแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนได้
โดยเฉพาะหากเป็นสายเลือดเดียวกันก็จะยิ่งเร็วขึ้น เพราะมีทั้งบุญและกรรมผูกพันกันมา
อานิสงส์ที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นคงพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจ เรื่อง อานิสงส์ หรือ
ประโยชน์ที่จะรับจากการสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ
ตลอดจนการแผ่เมตตาเป็นอย่างดีแล้วอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น
ความจริงแล้วมีอานิสงส์ที่จะได้รับทางอ้อมอีกมากมาย แต่เป็นปัจจัตตัง
หรือรู้ได้เฉพาะตัวของแต่ละคนไป สื่งสำคัญที่ต้องจำไว้เสมอ คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติเองถึงจะได้
เป็นพื้นฐานไปสู่การก่อนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชั้นสูงต่อไป
เมื่อทุกท่านทราบถึงการที่จะต้องทำอย่างไรก่อนถึงจะเริ่มต้นการสวดมนต์
ที่ครบถ้วนทุกประการแล้ว ต่อไปนี้จะขอนำทุกท่านพบกับวิธีการสวดให้ชีวิตดี
สวดให้สุข สวดให้เกิดความร่ำรวยกันในลำดับต่อไป
การสวดมนต์ก่อนนอน ทำให้เกิดอานิสงค์มากมายหลายประการกับผู้สวด
โดยทำให้จิตใจสงบ นอนหลับง่าย ตื่นมาสดชื่นเบิกบาน
ดังนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนทุกๆ คืนเป็นประจำ
เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบัติสืบไป

sbobethiso