ดูดวง รู้จักกับคำว่า “กรรม”

ดูดวง รู้จักกับคำว่า “กรรม”

ดูดวง รู้จักกับคำว่า “กรรม”

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง ตั้งแต่เกิดจนตายแม้ว่าจะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าชาติที่แล้ว
หรือชาติหน้ามันมีจริงหรือไม่ สิ่งที่แน่ชัดอย่างเดียวคือทุกคนต้องตาย แต่ในระหว่างทาง
ไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนล้วนแต่มีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับ “กรรม” หรือว่าการกระทำของตนเองทั้งคน คนที่ป่วยเป็นโรคตับแข็ง
หรือว่ามะเร็งปอด ไม่ใช่เพราะอยู่ๆแล้วเป็นขึ้นมาเอง แต่หากเป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้น กินเหล้า
และสูบบุหรี่จนมากเกินไปทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเพราะร่างกายรับไม่ไหว หรือแม้แต่คนที่ประสบอุบุติเหตุไม่ใช่เพราะอะไร
หากแต่เป็นเพราะความประมาท ที่อาจจะเกิดจากตนเองหรือผู้อื่นจะเห็นได้ว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากกรรมทั้งนั้น คำถามคือ
กรรมคืออะไร
คนเราเกิดมาเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ย่อมทำกรรมด้วยทวารทั้งสามร่วมกัน เวลาตายแล้วยังแต่มโนกรรมอย่างเดียว
กรรมอันใดที่พร้อมกันทำด้วยทวารทั้งสามเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มารวมอยู่ที่มโนกรรมแต่ผู้เดียว (ใจเป็นผู้เก็บกรรม)
เมื่อใจผู้นี้ยังมีภพชาติอยู่ ไปเกิดในที่ใด กายเขาเป็นอย่างไรมีอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น เขาจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
ถ้าเป็นอย่างอื่นไป เขาก็เรียกว่าวิการ ที่ถามว่าทำไมจึงต้องมาฝึกอบรมกรรมฐานกันใหม่
ทำไมจึงไม่ฝึกอบรมกรรมเก่าต่อเลย วิสัชนาว่า เพราะกายกรรม วจีกรรมมันขาดตอนกันแล้วในเวลาตาย
เมื่อมาเกิดใหม่จึงต้องมาตั้งต้นใหม่ แต่มีดีที่ใจเป็นผู้รับมอบกรรมเก่านำมาเกิด ถึงแม้แจะแสดงกรรมเก่าออกมาให้ปรากฏไม่ได้
แต่เมื่อได้มาอบรมฝึกฝนกันวาจาที่เป็นแนวของกรรมเก่าแล้ว ย่อมเป็นไปได้เร็วกว่า ง่ายกว่า เหมือนนักดนตรี
ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนอาชีพเดิมไปหาอาชีพอื่น
จะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หากเขาได้ฟังดนตรีหรือเพลง ๆ นั้นเข้าแล้ว เขาย่อมระลึกได้และรู้ได้ชัดว่า เพลงนั้น ๆ ดนตรีนั้น ๆ
ต้องมีจังหวะจะโคนบทบาทอย่างนั้น ๆ ผิดถูกอย่างนั้น ๆ มีชื่อว่าอย่างนั้น ๆ แม้เขาจะลืมไปนานแล้ว เพราะเขามีอาชีพอื่น
ไม่ได้สนใจก็ตาม เมื่อเขาได้มาฟังและมาฝึกอบรมใหม่ เขาย่อมได้เร็วเป็นเร็วกว่าคนที่ไม่เคยอบรมมาก่อน
เหมือนกับคนที่ได้อบรมความดีไว้จนเคยชินติดนิสัยแล้ว เมื่อยังมีภพมีชาติอยู่ ตายไปเกิดในภูมินั้น ๆ
เมื่อได้รับการอบรมหรือได้ฟังธรรมที่ตนเคยได้อบรมและได้ฟังมาแต่ภพก่อน ๆ ย่อมเป็นเร็วและเข้าใจง่ายฉันนั้น

sbobethiso